Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προκειμένου για την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» και την κατάρτιση του προγράμματος παρουσιάσεων, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ν’ αποστείλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, ΤΚ 22100, Τρίπολη) τη διπλωματική τους εργασία σε 3 αντίγραφα (βιβλιοδέτηση με θερμοκόλληση, όχι σπιράλ) και 1 CD, έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Καμία διπλωματική εργασία δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παρουσιάσεων, η οποία θα κατατεθεί πέραν της παραπάνω ημερομηνίας.