ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Α’ ΕΤΟΣ Β’ ΕΤΟΣ Γ’ ΕΤΟΣ Δ’ ΕΤΟΣ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00-12:00

 

Οικονομική Ιστορία (Α έτος), Ευαγγελόπουλος, Αμφιθέατρο

Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Β έτος),  Αγγελίδης, Αίθουσα Α1

Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ (Γ έτος), Λιαργκόβας, Αίθουσα Α3

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές (A έτος), Λαζακίδου/Δερμάτης,

Εργαστήρια (Ομάδες),

Εργαστήριο Η/Υ

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές (A έτος), Λαζακίδου/Δερμάτης,

Εργαστήρια (Ομάδες),

Εργαστήριο Η/Υ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Β έτος), Αναστασίου, Αίθουσα Α3

9:00-10:00 (Εργαστήριο)

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (Γ έτος, Δ έτος), Λαζακίδου/Δερμάτης,

Εργαστήριο Η/Υ

10:00-12:00 (Θεωρία)

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (Γ έτος, Δ έτος), Λαζακίδου/Δερμάτης,

Αίθουσα Α3

12:00-15:00

Διεθνές Εμπόριο (Γ έτος), Γιωτόπουλος, Αίθουσα Β1

Περιφερειακή & Αστική Οικονομική (Δ έτος), Φωτόπουλος, Αίθουσα Β2

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους  Ι (Α έτος), Θωμάκος, Αμφιθέατρο

Στατιστική Ι (Β έτος), Σκίντζη, Αίθουσα Α1

Μάθημα Γενικής Παιδείας Ι (Γ έτος, Δ έτος), Θωμάκος, Αίθουσα Β1

Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Β έτος), Δασκαλοπούλου, Αίθουσα Α3

Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι (A έτος), Μίχα, Αμφιθέατρο

Οικονομική Ολοκλήρωση (Γ έτος), Δασκαλοπούλου, Αίθουσα Β1

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα & Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος (Δ έτος), Σκίντζη, Αίθουσα Α1

12:00-14:00 (Θεωρία)

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές (A έτος), Λαζακίδου/Δερμάτης, Αμφιθέατρο

Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (Γ έτος, Δ έτος), Γιωτόπουλος, Αίθουσα Β1

Οικονομική των Επιχειρήσεων (Γ έτος, Δ έτος), Φωτόπουλος, Αίθουσα Β2

15:00-18:00

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Θεσμών (Δ έτος), Ευαγγελόπουλος, Αίθουσα Α3

Λογιστική Ι (A έτος), Αγγελίδης, Αμφιθέατρο

                                 

Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙΙ (Β έτος), Μίχα, Αίθουσα Α1

Οικονομετρία Ι (Γ έτος), Θωμάκος, Αίθουσα Β1

Διεθνής Πολιτική Οικονομία (Γ έτος), Αναστασίου, Αίθουσα Α3

 

 Πράσινη Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Αποστολόπουλος Νικόλαος (Γ΄ έτος) Αίθουσα Α1

18:00-21:00

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (Α έτος), Λιαργκόβας, Αμφιθέατρο

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, (Γ έτος, Δ έτος), Αγγελίδης, Αίθουσα Β2

   Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη Αποστολόπουλος Νικόλαος (Δ έτος) Αίθουσα Α1

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το