ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2022-2023

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή  (>>>σε εξέλιξη ως 9/9/22)
Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ.
Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022  έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ που είναι διαθέσιμο εδώ.
Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022  του ΥΠΑΙΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία
Η ολοκλήρωση της εγγραφής
 των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί μετά από την ηλεκτρονική τους εγγραφή στο ΥΠΑΙΘ

Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των νεοεισαχθέντων φοιτητών και ο τρόπος υποβολής τους στη Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ταχυδρομικά για τη διευκόλυνση των φοιτητών, λόγω πιθανών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού COVID-19).                                                                                                                          

Διεύθυνση της Γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι –Πρώην 4ο Πεδίο Βολής – 2ος όροφος, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη).

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία   (>>>σε εξέλιξη ως 23/9/22)
Η ολοκλήρωση της εγγραφής
 των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπουέως την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρες Γραμματείας 11.00 – 13.00), των εξής δικαιολογητικών:. 
1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ «Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. ». Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για την κατηγορία των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις ισχύουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου.

Για την περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Διεύθυνση της Γραμματείας είναι:                                        Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,  Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη.

 

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές