Ημερίδες

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή  (>>>σε εξέλιξη ως 9/9/22)
Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ.
Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022  έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ που είναι διαθέσιμο εδώ.
Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022  του ΥΠΑΙΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία
Η ολοκλήρωση της εγγραφής
 των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί μετά από την ηλεκτρονική τους εγγραφή στο ΥΠΑΙΘ

Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των νεοεισαχθέντων φοιτητών και ο τρόπος υποβολής τους στη Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ταχυδρομικά για τη διευκόλυνση των φοιτητών, λόγω πιθανών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού COVID-19).                                                                                                                          

Διεύθυνση της Γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι –Πρώην 4ο Πεδίο Βολής – 2ος όροφος, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη).

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία   (>>>σε εξέλιξη ως 23/9/22)
Η ολοκλήρωση της εγγραφής
 των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπουέως την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρες Γραμματείας 11.00 – 13.00), των εξής δικαιολογητικών:. 
1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ «Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. ». Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για την κατηγορία των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις ισχύουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου.

Για την περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Διεύθυνση της Γραμματείας είναι:                                        Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,  Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη.

 

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη συμμετοχή
των φοιτητών και φοιτητριών[1] στην εαρινή εξεταστική περίοδο
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές εξετάσεις, με εξ αποστάσεως;

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (3/27.05.2020, συνεδρίαση 173η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακριβής μορφή εξέτασης για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα (με επιλογή μίας ή συνδυασμού εγκεκριμένων τεχνικών και μέσων από τη Σύγκλητο), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον εκάστοτε διδάσκοντα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζει το αντίστοιχο μάθημα.

2. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου η διενέργεια των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων και επιτηρήσεων το οποίο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

3. Με ποια ψηφιακά εργαλεία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιούνται μέσω Ιδρυματικά εποπτευόμενων, αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων αυθεντικοποίησης και υποστήριξης της εξεταστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει το Ίδρυμα και ειδικότερα των πιστοποιημένων πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass, όσο και με τη χρήση διάφορων μέσων τηλεδιασκέψεων, όπως οι πλατφόρμες MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κ.α., οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξέτασης είτε προφορικά είτε γραπτά με επιτήρηση και μπορούν να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν αδιάβλητη αξιολόγηση. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργική κάμερα, ακουστικά (ή ηχεία), μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο, από υπολογιστή ή κινητή συσκευή (smartphone).

4. Τι απαιτείται για τη συμμετοχή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Αρχικά κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει εντός προθεσμίας η οποία θα ανακοινωθεί, την υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής που έχει αναρτηθεί σε ειδική εφαρμογή (εφεξής «ειδική εφαρμογή») στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://gdpr-form.uop.gr). Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή δηλώνει ότι συναινεί στους κανόνες των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω στο ερώτημα 3. Για τη σωστή οργάνωση των ομάδων εξεταζόμενων φοιτητών από τους διδάσκοντες και την εξασφάλιση αξιόπιστης διαδικασίας εξέτασης, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν στην ίδια φόρμα και τα μαθήματα στην εξέταση των οποίων οποία σκοπεύουν να συμμετάσχουν. Δεν θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε μάθημα φοιτητές οι οποίοι δεν θα έχουν επιλέξει το μάθημα αυτό στη συγκεκριμένη φόρμα. Γίνεται επίσης ισχυρή σύσταση να μη δηλωθούν από φοιτητές μαθήματα στα οποία δεν έχουν προετοιμαστεί και δεν υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής τους, ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας.

5. Τι περιλαμβάνει η δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Η δήλωση συμμετοχής αναρτάται στην «ειδική εφαρμογή» και περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση και συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της εξέτασης.
 • Ενημέρωση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δηλαδή υπολογιστή ή tablet ή smartphone, με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο).
 • Δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.
 • Πεδίο υποβολής ψηφιακού αντιγράφου της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του φοιτητή και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου).
 • Επιλογή των μαθημάτων στην εξέταση των οποίων οποία θα συμμετάσχει ο φοιτητής.

Η πρόσβαση των φοιτητών στην «ειδική εφαρμογή» γίνεται με τα ιδρυματικά συνθηματικά πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου (ή με τροποποιητική δήλωση).

Τονίζεται ότι ο διδάσκων κάθε μαθήματος μπορεί να εξειδικεύει τους όρους συμμετοχής και οφείλει να ανακοινώνει στους φοιτητές κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα στάδια εξέτασης (π.χ. διάστημα προσέλευσης/σύνδεσης, διαδικασία ταυτοποίησης, διάρκεια εξέτασης, υποβολή απαντήσεων, κλπ), μέσω του συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα (Open e-class).

6. Τι γίνεται αν δεν μπορώ να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Για φοιτητές που δεν διαθέτουν την προαναφερόμενη υποδομή (ερώτηση 3) ή έχουν σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας), εξαιτίας του οποίου αδυνατούν να συμμετάσχουν απομακρυσμένα στις εξετάσεις προβλέπεται η δυνατότητα να αιτηθούν εναλλακτική μέθοδο εξέτασης. Στην υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής θα υπάρχει επιλογή για την αντίστοιχη δήλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται ψηφιακά, δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους αδυναμίας συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση σε όλα τα μαθήματα ή δήλωση έλλειψης εξοπλισμού και αδυναμία απόκτησης του. Η Συνέλευση του Τμήματος που ανήκει ο φοιτητής θα εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές και για όσες εγκρίνει θα παράσχει εναλλακτική υποδομή εξέτασης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για τους υπόλοιπους φοιτητές. Για παράδειγμα, οι φοιτητές αυτοί μπορεί να εξεταστούν στους υπολογιστές εργαστηριακών χώρων του Ιδρύματος σε ίδια ή αντίστοιχα θέματα, ταυτόχρονα ή σε άλλη χρονική περίοδο με τους υπόλοιπους φοιτητές. Όσοι δεν επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες δεν έχουν άλλη επιλογή συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020, μπορούν όμως να συμμετέχουν κανονικά στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ανακοινωθούν.

7. Πως γίνεται η ταυτοποίηση των φοιτητών;

Οι φοιτητές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλουν ψηφιοποιημένα στην «ειδική εφαρμογή» είτε τη φοιτητική τους ταυτότητα είτε την αστυνομική ταυτότητα είτε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Κατά την προφορική εξέταση ή την ηλεκτρονική επιτήρηση, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυαστικά:

 • Από τον διδάσκοντα (ή τον επιτηρητή) οπτικά, παράλληλα με την εξέταση, συγκρίνοντας το παραπάνω έγγραφο που θα είναι αποθηκευμένο στην «ειδική εφαρμογή» με τις εικόνες των φοιτητών από την κάμερα. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (MS Teams, Webex, Zoom, κλπ) με το ακριβές πραγματικό τους όνομα (γραμμένο με κεφαλαία και με σειρά επώνυμο-όνομα, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) και όχι με ψευδώνυμο.
 • Είναι δυνατόν να γίνει η ταυτοποίηση πριν την έναρξη της εξέτασης, ατομικά για κάθε φοιτητή από τον διδάσκοντα/επιτηρητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει την επίδειξη στην κάμερα ενός από τα παραπάνω έγγραφα.
 • Ο φοιτητής πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Open e-class για να παραλάβει τα θέματα και να υποβάλει τις απαντήσεις του. Η χρήση των κωδικών για την είσοδο στο σύστημα αυτό είναι συμπληρωματική μέθοδος ταυτοποίησης ενώ μπορεί να ζητηθεί και η επιτυχής είσοδός τους σε άλλα συστήματα στα οποία οι φοιτητές διαθέτουν μυστικούς προσωπικούς κωδικούς, ανάλογα με τη διαδικασία ταυτοποίησης που θα επιλέξει ο κάθε διδάσκοντας.

8. Ποιες είναι οι μέθοδοι και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και εξέτασης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

Στο πλαίσιο της απόφασης 3/27.05.2020 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η), το Πανεπιστήμιο θα εφαρμόσει τις ακόλουθες μεθόδους αξιολόγησης και εξέτασης:

 1. Ηλεκτρονική εξέταση με χρήση εξατομικευμένου συνδυασμού ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής περιορισμένης διάρκειας.
 2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.
 3. Αξιολόγηση με χειρόγραφη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.
 4. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας με χρήση κάμερας.
 5. Αξιολόγηση με υποβολή εργασίας σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Ο διδάσκων μπορεί να διαλέξει μία μέθοδο ή συνδυασμό περισσοτέρων.

9. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική;

Με ευθύνη των Τμημάτων θα διοργανωθούν ενημερώσεις και πιλοτικές εξετάσεις με χρήση των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματική εξέταση, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα που θα διαγνωστούν.

10. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο);

Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης του φοιτητή σε ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης, ο διδάσκων θα μεριμνήσει για την εξέτασή του, με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

11. Πως θα με επηρεάσει στην εξέταση η ταχύτητα πληκτρολόγησης;

Στη διάρκεια της εξέτασης έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για πληκτρολόγηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων, συμβόλων και διαγραμμάτων προτείνεται να γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να φωτογραφίζουν και να αναρτούν τις απαντήσεις τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την απλούστερη μεταφορά της γραπτής απάντησης σε ηλεκτρονική μορφή, προτείνεται η χρήση κάποιας εκ των παρακάτω εφαρμογών:

12. Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων μου κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πρόκειται να εφαρμόσει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.
Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής του Πανεπιστημίου για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις βρίσκεται στον σύνδεσμο.

13. Είμαι φοιτητής με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πως θα εξεταστώ;

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος έχει λάβει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία ή/και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες με σκοπό την ισότιμη φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Οι οδηγίες αφορούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις. Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υποβάλλουν σύμφωνα με το σημείο (6), να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση, υποβάλλοντας ψηφιακά τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε η Συνέλευση του Τμήματος να μεριμνήσει για τη συμμετοχή στην διαδικασία εξέτασης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

14. Πώς πρέπει να προετοιμαστώ ώστε να μπορέσω να λάβω μέρος χωρίς προβλήματα στις εξετάσεις;

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει:

 • Να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο. Για παράδειγμα, να διαθέτουν πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας το οποίο να μπορεί να τους καλύψει για ολιγόλεπτη αστοχία του ενσύρματου δικτύου ευρυζωνικής σύνδεσης ή να μπορούν να κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου κάποιου άλλου μέλους της οικογένειάς τους.
 • Να βρίσκονται σε χώρο μόνοι τους, που δεν θα προκαλείται υπερβολικός θόρυβος ώστε να μπορεί να γίνει απομακρυσμένη επιτήρηση.
 • Να προσέχουν ώστε να μην δημιουργούν υπόνοιες συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που η συμπεριφορά τους δείχνει ότι προσπαθούν να αντιγράψουν ή να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
 • Να προσέξουν ώστε να μην κάνουν οποιαδήποτε μορφή καταγραφής ή διαμοιρασμού στοιχείων του περιβάλλοντος εξετάσεων. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Να έχουν συνδεθεί έγκαιρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής των εξετάσεων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις υποδείξεις του διδάσκοντα ή των επιτηρητών. Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Κατεβάστε τις οδηγίες σε μορφή PDF

[1] Σε όλο το κείμενο όπου αναφέρεται το αρσενικό (ο Πρόεδρος, ο διδάσκων, ο φοιτητής, κλπ.) θα εννοείται και η αντίστοιχη χρήση του θηλυκού (πχ. η Πρόεδρος, η διδάσκουσα, η φοιτήτρια, κλπ.), καθώς και το αντίστροφο, εκτός και αν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση.

Οδικός Χάρτης Διδασκόντων

Οδηγίες προς Διδάσκοντες για την υλοποίηση των εξετάσεων
της εαρινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Βήμα 1: Ο διδάσκων [1] αναρτά στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης την ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων

Οι διδάσκοντες αναρτούν ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν τους φοιτητές για τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης καθώς και για τον τρόπο ταυτοποίησης.

Βήμα 2: Δήλωση Συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις

Οι φοιτητές θα δηλώσουν κεντρικά σε «ειδική εφαρμογή» (https://gdpr-form.uop.gr) τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, καθώς και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Ο διδάσκων θα ενημερωθεί από την «ειδική εφαρμογή» σχετικά με τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων του.

Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους φοιτητές επιπλέον δήλωση συμμετοχής π.χ. σε συγκεκριμένες ομάδες μέσω του Open eClass. 

Δεδομένου ότι οι φοιτητές θα έχουν αναρτήσει στην «ειδική εφαρμογή» έγγραφο ταυτοποίησης (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους, δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί το ίδιο και από κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά. Θα μπορούσε παρόλα αυτά να ζητηθεί από τον διδάσκοντα έγγραφο με το γραφικό χαρακτήρα κάθε φοιτητή, εφόσον η απομακρυσμένη εξέταση είναι γραπτή.

Η δήλωση συμμετοχής που θα συμπληρώσουν οι φοιτητές στην «ειδική εφαρμογή» περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση και συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της εξέτασης.
 • Ενημέρωση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δηλαδή υπολογιστή ή tablet ή smartphone, με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο).
 • Δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.
 • Πεδίο υποβολής ψηφιακού αντιγράφου της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του φοιτητή και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου).
 • Επιλογή των μαθημάτων στην εξέταση των οποίων οποία θα συμμετάσχει ο φοιτητής.

Βήμα 3: Ο διδάσκων δημιουργεί την ηλεκτρονική εξέταση, επιλέγοντας μία ή συνδυάζοντας περισσότερες από τις παρακάτω τεχνικές

Οι τρόποι και τα μέσα αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου (“Διαύγεια“) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τεχνική εξέτασης Μέσα εξέτασης

Προφορική εξέταση

 

Εξέταση φοιτητών μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης όπως MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ (υποχρεωτική η χρήση κάμερας και μικροφώνου).

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προαιρετική ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ).

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προαιρετική προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ).

Γραπτή εξέταση με θέματα ανοικτού τύπου/ανάπτυξης και προαιρετική ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού μέσω εφαρμογής όπως το camscanner και υποβολή του μέσω Open eClass.

Γραπτή εξέταση με θέματα ανοικτού τύπου/ανάπτυξης και προαιρετική προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης

 

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού μέσω εφαρμογής όπως το camscanner και υποβολή του μέσω Open eClass.

Συνδυασμοί των παραπάνω τεχνικών

 

Χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων. Ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας/ μικροφώνου μέσω MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κλπ). Ψηφιοποίηση γραπτού για απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης/ ανοιχτού τύπου, μέσω εφαρμογής όπως το CamScanner. Υποβολή ψηφιοποιημένων απαντήσεων μέσω Open eClass.

Για περιπτώσεις φοιτητών με Αναπηρία ή/και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μεριμνήσει σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασής τους. Θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υποβάλλουν όπως περιγράφεται στο βήμα (2), να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση υποβάλλοντας ψηφιακά τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε η Συνέλευση του Τμήματος να μεριμνήσει για τη συμμετοχή στην διαδικασία εξέτασης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής, η οποία θα αναλάβει την υποστήριξή τους για την ομαλή συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία.

Παρόμοια διαδικασία προβλέπεται και για φοιτητές που θα δηλώσουν αδυναμία απομακρυσμένης εξέτασης λόγω μη διαθεσιμότητας του απαραίτητου εξοπλισμού, σύνδεσης στο διαδίκτυο, κλπ.

Βήμα 3α: Ο διδάσκων δημιουργεί ηλεκτρονικό διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών

Δείτε: Πως δημιουργώ ηλεκτρονικό διαγώνισμα στο Open eClass;

Βήμα 3β: Ο διδάσκων δημιουργεί εργασία

Δείτε: Πως δημιουργώ μια εργασία με έλεγχο λογοκλοπής στο Open eClass;

 

Βήμα 3γ: Ο διδάσκων επιλέγει προφορική εξέταση ως βασική ή συμπληρωματική τεχνική εξέτασης

Ο διδάσκων καταρτίζει το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων και χρησιμοποιώντας το εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής του (MS Teams, Webex, Zoom, κ.α.) μπορεί να δημιουργήσει ομάδες (τμήματα) για την εξέταση των φοιτητών, κατά προτίμηση σε μικρές ομάδες, με χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Βήμα 4: Ο διδάσκων δημιουργεί τη λίστα με τους συμμετέχοντες 

Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας των Δηλώσεων Συμμετοχής. Η λίστα συμμετεχόντων για κάθε μάθημα θα είναι διαθέσιμη στο διδάσκοντα μέσω της «ειδικής εφαρμογής».

Βήμα 5: Ο διδάσκων δημιουργεί τις ομάδες ηλεκτρονικής επιτήρησης

Αυτό το βήμα αναφέρεται στην ηλεκτρονική επιτήρηση σε ηλεκτρονική γραπτή εξέταση/ διαγώνισμα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής του (MS Teams, Webex, Zoom, κ.α.) ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εξέτασης. Σε περίπτωση online διαγωνίσματος, θα πρέπει να οριστούν επιτηρητές υπεύθυνοι για κάθε ομάδα φοιτητών. Για παράδειγμα, στο εργαλείο Zoom σε λειτουργία Gallery View μπορούν να επιβλέπονται μέχρι 25 φοιτητές. Δεδομένου ότι μια εναλλαγή μεταξύ δύο 25άδων δεν αφήνει ιδιαίτερο κενό στην επιτήρηση, θα μπορούσαν να επιτηρούνται ταυτόχρονα ακόμα και 50 άτομα σε κάθε εξεταζόμενη ομάδα. Άλλη τεχνική αύξησης των επιτηρούμενων είναι η χρήση δεύτερου υπολογιστή/οθόνης απ’ όπου θα μπορούσαν να παρακολουθούνται άτομα άλλης ομάδας που όμως εξετάζονται ταυτόχρονα με τους φοιτητές που παρακολουθούνται από τον πρώτο υπολογιστή.

Βήμα 6: Οι φοιτητές συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (ΜS Teams, Webex, Zoom, κλπ) για έλεγχο ταυτοπροσωπίας (συμμετοχή σε online διαγώνισμα ή στην προφορική εξέταση).

Το βήμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε τεχνικές εξέτασης, όπως η προφορική εξέταση ή η ηλεκτρονική γραπτή εξέταση/διαγώνισμα. Η ταυτοποίηση γίνεται με ανοιχτές κάμερες και τη σύγκριση με την ψηφιοποιημένη ακαδημαϊκή, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεδομένου ότι ένα τέτοιο έγγραφο θα βρίσκεται αποθηκευμένο στην «ειδική εφαρμογή». Εναλλακτικά, μπορεί να ζητηθεί ατομικά από κάθε φοιτητή να επιδείξει στην κάμερα ένα από τα παραπάνω έγγραφα πριν την έναρξη της εξέτασης. Η λύση αυτή απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τον υπολογιστή τους είτε το κινητό τους τηλέφωνο (smartphone) και την κάμερα/μικρόφωνο που αυτά διαθέτουν. Επίσης η είσοδος στο Open eClass ή σε άλλη πλατφόρμα με μυστικούς προσωπικούς κωδικούς αποτελεί συμπληρωματική μέθοδος απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

Βήμα 7: Οι επιτηρητές πραγματοποιούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας

Με τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας η συμμετοχή των φοιτητών σε προφορική εξέταση (π.χ. μέσω MS Teams) και σε ηλεκτρονικό διαγώνισμα (μέσω Open eClass) επικυρώνεται. Οι επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για παρουσιολόγιο τη λίστα συμμετεχόντων που έχει καταρτίσει ο εξεταστής για κάθε ομάδα εξέτασης.

Βήμα 8: Ξεκίνημα εξέτασης

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης και σε γραπτή εξέταση/διαγώνισμα με ηλεκτρονική επιτήρηση ζητείται ανοικτή κάμερα και μικρόφωνο από τον εξεταζόμενο.

Βασικές επισημάνσεις για τους φοιτητές:

 • Με ευθύνη των φοιτητών θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο.
 • Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέρος μόνος του στην εξέταση σε χώρο όπου δεν θα προκαλείται υπερβολικός θόρυβος.
 • Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που αντιγράφουν ή επικοινωνούν (κατά τη διάρκεια των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
 • Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση μη εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα.
 • Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Προϋποθέσεις – Καλές Πρακτικές – Συμβουλές

 • Οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε ένα μάθημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Open eClass του μαθήματος (με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό) που θα αφορά την εξεταστική το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα και να δηλώσουν γραπτώς την επιθυμία τους να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα με τον τρόπο που θα ορίσουν οι διδάσκοντες (ο οποίος φυσικά θα είναι στα πλαίσια της απόφασης της Συγκλήτου). Ο φοιτητής στη δήλωση του θα συναινεί στον τρόπο εξέτασης που θα ορίσει ο διδάσκων. Φοιτητής που δεν εγγραφεί και δεν συμπληρώσει τη φόρμα συναινώντας στους υποστηριζόμενους τρόπους εξέτασης, δεν θα μπορεί να μετάσχει στις εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει υποχρεωτικά συναίνεση στους όρους και τις απαιτήσεις της εξέτασης (π.χ. επίδειξη ταυτότητας, ανοικτές κάμερες, κ.λπ.), όπως αυτές εκφράζονται στη δήλωση συμμετοχής.
 • Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως μεθόδους. Η προθεσμία δήλωσης θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου και θα υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα στη Συνέλευση. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών, και μόνο για όσα αιτήματα εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με εναλλακτική μέθοδο με διαδικασία που θα ρυθμίζεται από τη Συνέλευση. Προτείνεται ειδικότερα αυτοί που δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων θα το δηλώνουν στο Τμήμα και θα τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης εντός του χώρου του Ιδρύματος.
 • Ο εξεταστής δημιουργεί για κάθε μάθημα ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και το οποίο δεν επιδέχεται καμίας επεξεργασίας.
 • Οι διδάσκοντες καλούνται να περιορίζουν τον χρόνο που διατίθεται για την υποβολή των απαντήσεων, έτσι ώστε οι εξεταζόμενοι να έχουν τον απαραίτητο, αλλά όχι πλεονάζοντα χρόνο. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού διαγωνίσματος, προτείνεται είτε (α) δυνατότητα περισσοτέρων της μιας προσπαθειών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε εάν προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση να μπορεί ο φοιτητής να προσπαθήσει ξανά, ή (β) δυνατότητα μιας μόνο προσπάθειας και εναλλακτικό διαγώνισμα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.
 • Στην περίπτωση της εργασίας συστήνεται, για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, να υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διδάσκοντα. 
 • Στην περίπτωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συνιστάται οι ερωτήσεις να προκύπτουν τυχαία ανά φοιτητή από ένα ικανό σύνολο ερωτήσεων.
 • Στην περίπτωση των θεμάτων ανάπτυξης, συστήνεται να προσφέρονται τα θέματα διαδοχικά και όχι όλα μαζί στην αρχή της εξέτασης.
 • Συστήνεται αξιοποίηση του διαθέσιμου από το Ίδρυμα λογισμικού λογοκλοπής Turnitin κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων στα θέματα ανάπτυξης.
 • Για την ενίσχυση της ακεραιότητας της εξέτασης, προτείνεται η προφορική εξέταση ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

Συνεδρίες εξοικείωσης και τεχνική υποστήριξη

Έχουν προβλεφθεί δράσεις εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις τεχνικές και τα ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης;

Θα προγραμματιστούν συνεδρίες εξοικείωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος με τα εργαλεία υλοποίησης τεχνικών ηλεκτρονικής εξέτασης.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη;

Για οποιαδήποτε απορία ή παροχή βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων του Τμήματος.

Κατεβάστε τις οδηγίες σε μορφή PDF

Οι Σύμβουλοι Σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους και κυρίως για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους.

 

Οι Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος είναι οι Καθηγητές:

Θωμάκος Δημήτριος

Αγγελίδης Τιμόθεος

Σκίντζη Βασιλική

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το