ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

 

Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης:
1. ‘Ολοι οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες της Πρακτικής Άσκησης για το έτος 2014 θα πρέπει να
προσέλθουν την Τετάρτη 25/06/2014 και ώρα 10:00-13:00 στη γραμματεία του τμήματος (κα
Γιαννακοπούλου) προκειμένου να υπογράψουν και να παραλάβουν τις συμβάσεις τους.
Απαραίτητα: Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ (για
όσους έχουν), ΔΟΥ.
Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης
2. Οι φοιτητές θα πρέπει κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης της πρακτικής τους άσκησης θα πρέπει να
εγγραφούν στο ΙΚΑ και να στείλουν στην κα Γιαννακοπούλου (gian@uop.gr) τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ
και αντίγραφο από βιβλιάριο τραπέζης στην Τράπεζα Περαιώς όπου να είναι εμφανή το επώνυμο και
όνομα τους (ως πρώτοι δικαιούχοι) και ο αρθμός ΙΒΑΝ.
Κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
3. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκτυπώσουν και να δώσουν στον φορέα για να συμπληρώσει και να υπογράψει την
βεβαίωση πρακτικής άσκησης και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φορέα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
econ.uop.gr/~praktiki. Ο φορέας μπορεί να αποστείλει ο ίδιος εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
στο γραφείο πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο πρακτικής άσκησης για
να υπογράψει ο υπεύθυνος τις βεβαιώσεις.
4. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο προς τους φοιτητές (που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://econ.uop.gr/~praktiki/) το οποίο θα πρέπει να παραδώσουν στο γραφείο της
πρακτικής άσκησης.
5. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιστρέψουν και τα πέντε αντίγραφα της σύμβασης υπογεγραμμένα από τον φορέα
μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης στο γραφείο πρακτικής άσκησης.
6. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου θα οριστεί ημερομηνία παρουσίασης των αποτελεσμάτων
της πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση. Η παρουσίαση
είναι υποχρωτική προκειμένου να βαθμολογηθούν οι φοιτητές.


Τα παραπάνω βήματα είναι απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρώσουν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκησης
και να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές τους.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το