ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙV ΜΕ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ κα ΜΙΧΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 05.06.2014 . Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03.06.2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το