ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ
 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ
 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΘΕ
 
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-15:00

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το