ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου.

Α έτος. Β έτος. Γ έτος. Δ έτος

16-6

9.00-11.00: Κοινές πολιτικές της ΕΕ (Γ έτος). Λιαργκόβας

12-14: Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία (Δ έτος).  Προφορικές εξετάσεις. Λιαργκόβας.

14-16: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (Α έτος)

Λιαργκόβας

16.00-18.00 Οικονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ

Λιαργκόβας

17-6

11.00-13.00 Οικονομετρία ΙΙ (Γ έτος). Θωμάκος.

18-6

11.00-13.00: Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙI (Aέτος)

Μίχα

13.00-15.00: Αγγλική Ορολογία Οικονομικών IV (Δ έτος)

Μίχα

15.00-17.00: Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι (Aέτος)

Μίχα

17.00-19.00. Αγγλική Ορολογία Οικονομικών ΙΙΙ (Β έτος)

Μίχα

19-6

11.00-13.00 Στατιστική ΙΙ

(Β έτος) Σκίντζη

13.00-15.00 Στατιστική Ι

(Β έτος) Σκίντζη

15.00-17.00. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα & Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος (Δ έτος)

Σκίντζη

17.00-19.00 Οικονομετρία Ι (Γ έτος) Σκίντζη

20-6

8.00-10.00 Λογιστική Ι (Α έτος) Αγγελίδης.

10.00-12.00 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι (Β έτος) Αγγελίδης

12.00 -14.00 Μαθηματικά Ι (Α έτος) Αγγελίδης

14.00-16.00 Αξιολόγηση Επενδύσεων (Γ έτος) Αγγελίδης

16.00-18.00 Λογιστική ΙΙ (Α έτος) Αγγελίδης

18.00-20.00 Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ (Β έτος) Αγγελίδης

18.00-20.00

Βασικές Αρχές Οικονομικών για Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ). Λιαργκόβας.

Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης & Μεγέθυνσης (ΠΜΣ ΟΑ ΚΑ) Αναστασίου  18:00-20:00

21-6

12.00.-14.00: Θεωρία και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (ΠΜΣ ΟΑ, ΚΒ) Αγγελίδης

15.00-17.00 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ). Αγγελίδης.

23-6

11.00-13.00.Περιφερειακή & Αστική Οικονομική (Δ έτος)

Φωτόπουλος

13.00-15:00 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ(Α έτος)

13.00-15.00 Οικονομική των Επιχειρήσεων (Γ-Δ Έτος) Φωτόπουλος

24-6

11.00-13.00. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ. (Α έτος) Θωμάκος

13.00-15.00 Μακροοικονομική ΙΙ. (Β έτος) Θωμάκος

25-6

11.00-13.00 Μικροοικονομική Ι

(Β έτος) Δασκαλοπούλου

13.00-15.00 Οικονομικά της Υγείας (Γ έτος)

Δασκαλοπούλου

15.00-17.00: Οικονομική Ολοκλήρωση (Δ έτος)

Δασκαλοπούλου

26-6

Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης & μεγέθυνσης  ( ΔΈτος) 11:00-13:00

Διεθνές Εμπόριο (Γ Έτος) 13:00-15:00

Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (Γ Έτος ) 15:00-18:00)

27-6

13.00-15.00: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Β έτος)

Δασκαλοπούλου

15.00-17.00 Δημόσια Οικονομική (ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ). Δασκαλοπούλου.

17-19 Θεσμικά Οικονομικά (ΠΜΣ Οικονομική Ανάλυση) Ευαγγελόπουλος

28-6

10.00-12.00:Περιφερειακή ανάπτυξη και Πολιτική (ΠΜΣ ΟΑ, ΚΑ) Φωτόπουλος

10.00-12.00 Οικονομικά της ΕΕ. (ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ). Δαπόντας

30-6

11-13 Οικονομική Ιστορία ( Α έτος) Ευαγγελόπουλος

13-15 Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης (Α έτος) Ευαγγελόπουλος

15-17 Δημόσια Οικονομικά στ΄ εξάμηνο (Γ έτος) Ευαγγελόπουλος

15-17 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική των Θεσμών (Δ έτος) Ευαγγελόπουλος.

1-7

2-7

10.00-12.00 Εισαγωγή στους Η/Υ (Α έτος).

12.30-14.30 Πληροφοριακά συστήματα (Γ Έτος)

3-7

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Γ & Δ Έτος)

Ιεραπετρίτης 9:00-12:00

4-7

16.00-18.00 Οικονομική των Επιχειρήσεων (ΠΜΣ Οικονομική Ανάλυση) Κρειεμάδης

 

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το