ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕ) 

Καλούνται οι επιτυχόντες για εκπόνηση ΠΑ (σε όλους τους φορείς πλην της ΕΤΕ) την περίοδο 1/7/2024-30/09/2024 να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους όπως αναγράφεται στη σύμβαση που έχει αναρτηθεί στο σύστημα της ΠΑ και να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την υπογραφή της σύμβασής τους. 

Εναλλακτικά μπορείτε αφού ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων σας όπως αναγράφεται στη σύμβαση που έχει αναρτηθεί στο σύστημα της ΠΑ, κατόπιν να την εκτυπώσετε από το σύστημα ΠΑ σε πέντε (5) αντίτυπα να τα υπογράψετε, να τα στείλετε στον φορέα για υπογραφή και να τα στείλετε στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 29/05/2024

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

Καλούνται οι επιτυχόντες για εκπόνηση ΠΑ στην ΕΤΕ την περίοδο 1/7/2024-30/09/2024 να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους όπως αναγράφεται στη σύμβαση που έχει αναρτηθεί στο σύστημα της ΠΑ και να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την υπογραφή της σύμβασής τους. 

Εναλλακτικά μπορείτε αφού ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων σας όπως αναγράφεται στη σύμβαση που έχει αναρτηθεί στο σύστημα της ΠΑ, κατόπιν να την εκτυπώσετε από το σύστημα ΠΑ σε πέντε (5) αντίτυπα να τα υπογράψετε και να τα στείλετε στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 29/05/2024

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το