ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο εξοικείωσης των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τον κόσμο των επιχειρήσεων, την Τετάρτη 11/1/2023 και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο από τους κυρίους Φέσσα Μιχαήλ και Σπηλιωτόπουλο Γεώργιο οι οποίοι θα παρουσιάσουν την εργασιακή τους εμπειρία από τη Eurobank-Αμοιβαία Κεφάλαια και Alpha Bank – Credit Risk.

Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ακόλουθη διεύθυνση (Microsoft Teams)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4806dd54b13347a2bd967051351b17dd%40thread.tacv2/1672914809113?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%221b749097-e879-4cbe-9cbe-c84ee76c230d%22%7d

Μετά από το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση.

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το