ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αγαπητοί/ες φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου,

όπως ίσως γνωρίζετε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί από το 2020 Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να καταγράψει τις δυσκολίες πρόσβασης στις σπουδές και την κοινωνική/ακαδημαϊκή ένταξη των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5aCaZkbez_gJPvgqoaRCtLRjpGIBvd2DIDh5MC9CBIhJtsw/viewform

Η συμβολή όλων σας κρίνεται καθοριστικής σημασίας προκειμένου να αξιολογηθούν αλλά και να καταγραφούν-αναλυθούν οι παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στην πρόσβαση των φοιτητών στις σπουδές και στην κοινωνική και ακαδημαϊκή τους ένταξη.

Επίσης σε περίπτωση που έχετε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης του WeCare, σας παρακαλούμε πατήστε «Ναί» στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου (#10) προκειμένου να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και σύμφωνα με τη νομοθεσία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και η πλήρης ανωνυμία των φοιτητών από τους ερευνητές. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι τρία λεπτά.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά.

H ομάδα του WeCare

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το