ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα μαθήματα με διδάσκοντα τον κ. Βλάχο δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο  11.01.22.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα ανακοινωθεί.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το