ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην προφορική εξέταση των μαθημάτων 'Οικονομικά της Υγείας', 'Δημόσια Οικονομική' και 'Οικονομική Ολοκλήρωση' θα πρέπει να κάνουν αίτηση για την εγγραφή τους στη σελίδα του μαθήματος στο νέο eclass προκειμένου να λάβουν την πρόσκληση της εξέτασης, το πρόγραμμα και κάθε σχετική ενημέρωση.

Παρατήρηση- Για το μάθημα 'Οικονομική Ολοκλήρωση' η εγγραφή και εξέταση αφορούν μόνο τους φοιτητές/φοιτήτριες που το χρωστούν ως Υποχρεωτικό με βάση τον οδηγό σπουδών του έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το