ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απόφαση Συγκλήτου:

  • Δείτε την Απόφαση 3/27.05.2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων (ανάκτηση από “Διαύγεια“)

 

 

Βήμα προς βήμα οδηγίες (“Οδικός Χάρτης”) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

 

 

Δήλωση συμμετοχής φοιτητών στις εξετάσεις:

  • Είσοδος στην “ειδική εφαρμογή” δήλωσης συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο.
    Προσοχή: Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
    Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020.

Διάρκεια εξεταστικής περιόδου:

  • Έναρξη: Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
  • Λήξη: Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων:

  • Θα αναρτηθεί στην παρούσα σελίδα έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Λοιπές Χρήσιμες Οδηγίες:

  • Οδηγίες προς διδάσκοντες για την ετοιμασία της εξέτασης ( PDF | PPT )

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το