ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΜΕΣΩ MICROSFOT TEAMS

Aνακινώνεται ότι η Αναπλ. Καθ. Αθηνά Λαζακίδου τελικά θα διδάσκει τα μαθήματα από απόσταση με την πλατφόρμα MS TEAMS. Oδηγίες αναλυτικές υπάρχουν στις ανακοινώσεις των μαθημάτων "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" και "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ" στο e-class.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το