ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγή στο Ευρωσύστημα, στην κανονιστική συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και στις υπηρεσίες πληρωμών του μέλλοντος» μπορούν να προσέλθουν στην Γραμματεία κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10:00-13:00 να παραλάβουν την βεβαίωση συμμετοχής.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το