ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση αναπλήρωσης μαθημάτων:

1. Πράσινη Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: 

24.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 - 21.00 και

31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 - 21.00 

2. Αγροτική Οικονομική:

24.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 - 18.000 και

31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 - 18.00

3. Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά:

30.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00-18:00

4. Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας:

30.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00-21:00

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το