ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι (α' έτος): Μετά την ολοκλήρωση του 
μαθήματος την Τρίτη 15/1 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος 
της 8/1 στις 15:00.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το