ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τιμόθεος Αγγελίδης

Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2000) και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική. Έχει διδάξει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χρηματοοικονομική Οικονομετρία), στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμίου της Κρήτης (Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Στατιστική ΙΙΙ και Εφαρμοσμένη Οικονομική), στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου (Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Ι, Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων ΙΙ, Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων) και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων και Οικονομική Ανάλυση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εμπειρική Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εναλλακτικές Επενδύσεις, Κλιματική Αλλαγή και Επενδύσεις. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ είναι και κριτής σε διεθνή περιοδικά.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ