ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιαν 2001-Ιούνιος 2009 Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Τίτλος διατριβής: “Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και Μακροοικονομική Προσαρμογή στις Χώρες-Μέλη της Ε.Ε.” (Επιβλέπουσα: Αθηνά Ζερβογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια).

Σεπτ 1999- Σεπτ 2000 MSc in Statistics and Management Science, University of the West of England, Bristol, U.K.. Τίτλος MSc Dissertation: «Εφαρμογή της DEA (Data Envelopment Analysis) στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας».

Σεπτ 1993- Σεπτ 1998 Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ