ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών (01/07/2017 – 30/09/2017):

  • να κάνουν εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
  • να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από 02/05/2017 έως και 11/05/2017 σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν στο es.uop.gr/praktiki/
  • να κάνουν αίτηση προς τη γραμματεία μέχρι τη Τρίτη 09/05/2017 για αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για ΠΑ
  • να προσέλθουν για συνέντευξη στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΟΕ την Παρασκευή 12/05/2017 προσκομίζοντας στον Τμηματικό Υπεύθυνο Ιωάννη Γιωτόπουλο την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, τις ακόλουθες ώρες: στις 15.00 όσων το επώνυμο ξεκινά (από Α μέχρι και Ι), 16.00 (από Κ μέχρι και Ο), 17.00 (από Π μέχρι και Ω) αντίστοιχα.

Κράτα το

Κράτα το