Διδάσκοντες

Θωμάκος Δημήτρης- Καθηγητής
Λιαργκόβας Παναγιώτης - Καθηγητής
Φωτόπουλος Γιώργος - Καθηγητής
Αγγελίδης Τιμόθεος - Επίκουρος Καθηγητής
Δασκαλοπούλου Ειρήνη- Επίκουρος Καθηγήτρια
Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης- Επίκουρος Καθηγητής
Σκίντζη Βασιλική - Λέκτορας