Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100 € ανά εξάμηνο (15,4% μείωση σε σχέση με πέρυσι), συνολικά 3.300 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.