ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομικής των Επιχειρήσεων» αναβάλλεται το Σάββατο 02/06/2018 και η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09/06/2018 και ώρα 12.00-15.00.

Ο Διδάσκων,

Ιωάννης Γιωτόπουλος