ΣΠΟΥΔΕΣ

1987-1991: Πανεπιστήμιο Clark, Η.Π.Α., , Μ.A., Ph.D., Οικονομικά. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Sectoral Effects of Real Exchange Rate Uncertainty on Trade: A Case Study of the Greek Trade Flows". Τομείς ειδίκευσης: Διεθνή Οικονομικά, Νομισματικά, Οικονομική Ανάπτυξη.
1981-1986: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικον. Επιστημών,  Πτυχίο

ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ