ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • 01/2004-06/2007, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα 1: Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα 2: Πληροφορική Υγείας, Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

 • 10/2009-06/2015, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Νοσηλευτικής), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας & Διαχείριση Κρίσεων", Κατεύθυνση: Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 • 09/2015-02/2016, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συνεργαζόμενο Εκαπιδευτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας", Θεματική Ενότητα: E-Health & Πολιτική Υγείας
 • 10/2015-02/2016, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών), Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση", Μάθημα: Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων

Β. Διδασκαλία σε Προπτυχιακό Επίπεδο

 • 09/2000-06/2002, Επισκέπτρια Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, Λευκωσία, Κύπρος

 • 09/2001-06/2002, Επισκέπτρια Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), Tμήμα Πληροφορικής, Λευκωσία, Κύπρος

 • 06/2002-06/2005, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιάς

 • 09/2002-05/2009, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π-ΙΙ (Πληροφορικής), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

 • 09/2005-06/2007, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς

 • 09/2002-06/2007, Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη

 • 09/2004-06/2008, Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Nαυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

 • 09/2008-06/2009, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Σχολή Nαυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

 • 09/2008-05/2009, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 05/2009-07/2013, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 08/2013-07/2015, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 07/2015-σήμερα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τρίπολη (ΦΕΚ. 653/07.07.2015)

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ