Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση» να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (http://e-secretary.uop.gr/unistudent/) από την Δευτέρα 26/03/2018 έως και την Τρίτη 27/03/2018.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.