Η 1η ορκωμοσία του Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση»  θα πραγματοποιηθεί στις 08/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου