ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου του ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση» να προβούν στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-secretary.uop.gr/unistudent/   από την Παρασκευή 10.11.2017 έως την Παρασκευή 17.11.2017.

Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 3 Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης , το 1 Επιλογής της Κατεύθυνσης και 1 μάθημα από την άλλη Κατεύθυνση.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την ορθότητά της.

Οι φοιτητές που δεν θα προβούν σε δήλωση μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-18.