ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ (ΘΕΣΗ ΣΕΧΙ – ΠΡΩΗΝ 4ο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΚ 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ), ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΑ CD ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ.