Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ κο ΒΟΡΤΕΛΙΝΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00-19:00