ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» θα πρέπει να καταθέσουν και αποστείλουν το τελικό κείμενο της διπλωματικής τους εργασίας στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής – ΤΚ 22100 Τρίπολη) σε τρία (3) αντίγραφα (βιβλιοδέτηση με θερμοκόλληση , όχι σπιράλ) και ένα (1) CD έως την Τετάρτη 31.05.2017 μαζί με την αίτηση παρουσίασης και την Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτονται).

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου 2017, στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ