ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» θα πρέπει να καταθέσουν στους επιβλέποντες καθηγητές την διπλωματική τους εργασία για τις τελικές διορθώσεις - παρατηρήσεις έως τις 22 Ιανουαρίου 2017.

Το τελικό κείμενο της διπλωματικής θα πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής – ΤΚ 22100 Τρίπολη) σε τρία (3) αντίγραφα (βιβλιοδέτηση με θερμοκόλληση , όχι σπιράλ) και ένα (1) CD έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου μαζί με την αίτηση παρουσίασης και την Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτονται).

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από 01.03 έως 03.03 2017, στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

Όσοι φοιτητές δεν καταθέσουν έγκαιρα την διπλωματική τους εργασία θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν στην εξεταστική Ιουνίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ