ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Προγραμμάτων και Σύγχρονα Προϊόντα Διαχείρισης Κινδύνου» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/12/2016. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 15.00-18.00.

Ο Διδάσκων,

Ιωάννης Γιωτόπουλος