ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση εργασία Οικονομική Γεωγραφία και Γεωοικονομία

Η παράδοση των εργασιών για όσους φοιτητές έχουν επιλέξει εργασία στο μάθημα Οικονομική Γεωγραφία και Γεωοικονομία, θα πρέπει θα γίνει ηλεκτρονικά στο eclass ή στο dstergiou@uop.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου σε μορφή .pdf

Η παρουσίαση της εργασίας την Πέμπτη 15 Ιουνίου και ώρα 13:00 είναι υποχρεωτική.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το