ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Tην Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Τσορομώκου Δημητρίου (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, Θέση Σέχι – Πρώην 4ο πεδίο Βολής, Τρίπολη).

Ο κ. Τσορομώκος εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Λογοδοσία των Επαγγελματιών Υγείας και την Οικονομική Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών: Πιλοτική Εφαρμογή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - ΜΕΘ».

Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τρίπολη, 6 Ιουνίου 2017

ΓραμματείαΤμήματος

Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το