ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρόοδος του μαθήματος Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00-13:00 στην Αίθουσα Β1.

Η ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 8, 9, 12, 13, 15 και 16 από το βιβλίο του Weil.

Ο Διδάσκων

Α. Αναστασίου

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το