ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρόοδος του μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία ΙI θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00-15:00 στην Αίθουσα Β1.

Η ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 8, 13, 14, 16 και 17 από το βιβλίο του Gartner.

Ο Διδάσκων

Α. Αναστασίου

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το