ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

Το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ δεν θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/05/2017.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα

ανακοινωθεί.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το