ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής στην Ημερίδα ‘Αγροτική Ανάπτυξη. Προκλήσεις και 
Προοπτικές για τη Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας στον Πρωτογενή Τομέα' 
έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες που είχαν 
πραγματοποιήσει εγγραφή.

Αν κάποιος δεν έχει παραλάβει τη σχετική βεβαίωση παρακαλείται να 
επικοινωνήσει με την κα. Ειρήνη Δασκαλοπούλου στο daskal@uop.gr

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το