ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές – δικαιούχοι δωρεάν σίτισης να παραλάβουν από τη Γραμματεία την κάρτα σίτισής τους.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το