ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Ημερίδας

Επίκ. Καθηγήτρια Αθηνά Λαζακίδου

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: 

Υποψ. Διδάκτωρ Ζαχαρίας Δερμάτης

 

Μέλη Oργανωτικής Επιτροπής (η λίστα δεν είναι πλήρης)

Δήμητρα Γιαννακοπούλου

Φίλιππος Γοζαδίνος

Βασιλική Ζαχαροπούλου

Γεωργία Ζαχαροπούλου

Αθανασία Κωνσταντινοπούλου

Ανδρέας Μαλής

Γεωργία Νικολή

Αμαλία Παναγιωτοπούλου

Ειρήνη Παπαγεωργίου

Σοφία Σταυροπούλου

Νικόλαος Τσαλουκίδης

Δημήτριος Τσορομώκος

Δήμητρα Ψυχογιού